Việt Nam
English
Japaness

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EMA VIỆT NAM

  • Địa chỉ: Điểm công nghiệp Di Trạch, xóm Vực, xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội
  • Xưởng sản xuất: Xóm Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3200 2889
  • Email: chuhang@ematech.com.vn
  • Fax: 024 3200 2889