$nbsp;

X

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EMA VIỆT NAM

e3da4e9015f4f4aaade5

Địa chỉ: Điểm công nghiệp Di Trạch, xóm Vực, xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Xưởng sản xuất : Xóm Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024 3200 2889

Email : chuhang@ematech.com.vn

Fax : 024 3200 2889

  Tên của bạn (bắt buộc)

  Địa chỉ Email (bắt buộc)

  Tiêu đề:

  Thông điệp

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EMA VIỆT NAM (EMA, JSC)

  VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:

  Địa chỉ: Điểm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội.

  Điện thoại: 098 282 1912

  Fax : 024 3200 2889.