Việt Nam
English
Japaness

Lĩnh vực hoạt động

  • Thiết kế, gia công, chế tạo các chi tiết chính xác và lắp đặt thiết bị công nghiệp.
  • Chế tạo băng tải, cầu nâng, bàn nâng hạ thủy lực.
  • Cung cấp các gói giải pháp công nghệ tự động hóa
  • Thiết kế, chế tạo các hệ thống máy dùng trong sản suất theo yêu  cầu của khách hàng.
  • Thiết kế, chế tạo hệ thống quản lý chất lượng, quản lí sản xuất
  • Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư thiết bị công nghiệp.