Việt Nam
English
Japaness

Sứ mệnh

 

  • Đối với thị trường:

Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ với chất lượng cao, am hiểu sâu sắc môi trường và yêu cầu làm việc của sản phẩm. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng giá trị trí tuệ, thẩm mỹ, tính chân thực và tinh thần trách nhiệm nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

  • Đối với đối tác:

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của đối tác.

  • Đối với nhân viên:

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, văn hóa, quan tâm đến đời sống của nhân viên, tạo cơ hội phát triển công bằng cho tất cả các nhân viên.

  • Đối với xã hội:

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội và bảo vệ môi trường; đóng góp vào các hoạt động cộng đồng.